english video lessons

Say It Right

‘Doğru Telaffuz Et’, English Club TV’nin B2 (Üst Orta) seviye öğrencilerinin özellikle İngilizce telaffuzlarını geliştirmek için tasarlamış olduğu bir programdır. Ana dili İngilizce olan bir sunucu tarafından sunulan her bölümde İngilizce seslerin ve sözcüklerin nasıl telaffuz edileceği öğretilmektedir. Programda, dudakların ve dilin doğru kullanımı görsel betimlemeler yardımıyla açıklanmaktadır.

Bu programda, İngilizcenin anlatım biçimi ve kelime biliminin incelikleri ele alınmaktadır. Sunucu, dersi anlatmak için temel seviyede bir İngilizce ve basit örnekler kullanmaktadır. İzleyiciler, program esnasında sunucu ile birlikte İngilizce kelime telaffuzlarını tekrar ederek kendilerini geliştirebilirler.

‘Doğru Telaffuz Et’, English Club TV’nin en yenilikçi programlarından biridir ve bu programdan İngilizce telaffuzunu geliştirmek isteyen herkesin yararlanabilir.


TouchCarousel Warning: No posts found with selected settings.