english online

The Week in Review

‘Haftaya Genel Bakış’, ECTV’nin A2 veya Alt Orta seviyedeki öğrencilere yönelik bir diğer görüntülü İngilizce öğrenme dizisidir. Öğrencilere temel kelime bilgisi ve haftalık haber formatı altında telaffuz öğretme amacıyla hazırlanmıştır.

Eğlendirici bilgilendirme kategorisi altında bölüm bölüm tasarlanmış olup haftalık olarak yayınlanmaktadır. Öğrenciler, sunucunun yavaş ve dikkatli üslubu ile sunulan haberleri izleyebilmektedirler.

‘Haftaya Genel Bakış’, izleyicilerin her bölümdeki haber niteliği taşıyan bilgileri öğrenmelerinin yanı sıra, yeni terim ve ifadeleri anlamalarını da sağlamak için görüntülü sözcük listesi içermektedir. Kavramalarını garanti altına almak için, öğrencilere her bölüme odaklı ödevler verilmektedir.

Programın üslubu, izleyicilere her haber ile ilgili bilgi vermenin yanı sıra İngilizce öğrenmeleri için de bir fırsat sunmaktadır.


TouchCarousel Warning: No posts found with selected settings.