A School Day in the UK

‘İngiltere’de Bir Okul Günü’, English Club TV’nin İngilizce öğrenen çocuklar için hazırlamış olduğu ve de ECTV’nin ‘Çocuklar’ kısmında yer alan bir programdır. Bu program uluslararası okullarda okuyan ilk okul öğrencilerinin her gün gördüğü dersleri ele almakta ve program çocukların bakış açısından sunulmaktadır.

Her bölümde matematikten çevre bilgisine, çeşitli dersler ele alınmaktadır. Her dersin ana odak noktası yeni kelimeler tanıtıp anlamlarını öğretmektir. Öğretmen her kelimeyi ve anlamını açıklamakta, aynı anda ekranda bu yeni kelimeyi vurgulayan bir pencere açılmaktadır.

Bu program İngilizce öğrenen çocuklar için eşsiz bir kaynaktır. Her bölüm, öğrenci bakış açısından sunulmakta ve bir öğrenci tarafından aktarılmaktadır. Aynı zamanda derslerin çeşitli yönleri açıklanırken canlı animasyonlar kullanılmaktadır.


TouchCarousel Warning: No posts found with selected settings.