english video lessons

Say It Right

‘Doğru Telaffuz Et’, telaffuz ve ses bilgisi konusunda kendisini geliştirmek isteyen İngilizce öğrencilerine yönelik bir English Club TV dizisidir. Öğrencilerin doğru anlamasını sağlamak için sözcükler net ve yavaş telaffuz edilmektedir. Dersler; seslerin nasıl bir araya geldiği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öncelikle sunucu açıklamalar yapmakta, sonrasında ise her sesin doğru telaffuz yöntemini görüntüleyen dudak ve dil şemaları kullanılmaktadır.

Her ses, kendisine özel kelimeler kullanılarak açıklanmakta ve doğru kavranmasını sağlamak amacıyla tekrar edilmektedir.

Kelimeler içerisinde seslerin nasıl telaffuz edileceğini açıklayan sunucu, daha sonra bu kelimelerin cümle içinde nasıl kullanılacağına dair bilgi vermektedir. Program, kelimelerin nasıl doğduğuna ve bugün nasıl kullanıldığına dair ilgi çekici bilgiler içermektedir.

‘Doğru Telaffuz Et’ İngilizce sözcük ve deyim bilgisini kapsamaktadır.


TouchCarousel Warning: No posts found with selected settings.