qnHlGuNNcNU

İleri Seviye (C1)

English Club TV, İngilizcesini online olarak geliştirmek isteyenler için benzersiz bir kaynaktır. Site, her biri İngilizcenin belli bir konusunu işleyen bir dizi programı öğrencilerin takip etmesi için tasarlanan, yenilikçi bir online eğitim sistemi üzerine kurulmuştur. Büyük Britanya’daki bir grup uzman tarafından geliştirilen bu site, modüllere ayrılmıştır. Her modül, öğrencilerin İngilizceyi kavrama seviyelerine göre uyarlanmıştır.

İngilizcesini geliştirmek isteyen öğrencilere, şu anki anlama becerilerine göre İngilizce dersleri sunulmaktadır. Bu seviyeler, öğrencilerin kendi kendilerine yapacakları bir test ile anlaşılabilmektedir. Seviyeler beş farklı aşamadan oluşur: Başlangıç, Alt Orta, Orta, Orta Üstü ve İleri Seviye.

İleri seviye (C1), dört ana modülü kapsamaktadır: Dinleme, Konuşma, Kelime Dağarcığı Geliştirme ve Dil Bilgisi. Her seviye, ‘programlar’ ve ‘bölümler’ kategorilerine ayrılmış olup güncel gelişmelere ve günlük iletişime odaklanan görüntülü İngilizce derslerinden oluşmaktadır.

Öğrenciler; ‘ECTV Haber’, ‘Adım Adım’ ve ‘E-lab. Dil Güçlendirici’ programları ile dinleme becerilerini geliştirebilirler. Her program, bölüm sonrası ödevleri ve bölümde kullanılan kelime listesini içermektedir. Böylelikle öğrencilerin her bölümü tam anlamıyla kavramaları sağlanmaktadır. Konuşma ve dil bilgisi konularını ele almak isteyen öğrenciler için E-lab dizilerinden ‘Dil Güçlendirici’ ve ‘Sohbet Sanatı’ en ideal programlardandır. Her bölüm, öğrencilerin sohbet becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Bu programların haber veya belgesel formatında hazırlanmış olması, bu görüntülü İngilizce derslerini benzersiz kılmakta ve kolay anlaşılır hale getirmektedir.